2011-08-12

Mezgimas sutrumpintomis eilėmis

Mezgimas sutrumpintomis (neužbaigtomis) eilėmis - tai mezgimas kas eilę paliekant tam tikrą skaičių neišmegztų akių.

Tai gan plačiai taikomas mezgimo elementas - sutrumpintomis eilėmis galima formuoti krūtinės įsiuvus, nuo viršaus mezgamo drabužio reglano rankovėmis kaklo iškirptę, kai kuriuos kepurių, šalikų modelius ir kt. Pabaigus formavimą toliau mezgamos vėl visos akys.

Kiek kurioje eilėje palikti neišmegztų akių, arba reikia apsiskaičiuoti, arba jau būna nurodyta konkretaus mezginio aprašyme. Šis skaičius gali būti didėjantis (sutrumpintos eilės trumpėja), mažėjantis (sutrumpintosios eilės ilgėja) arba net ir kartotis toks pats kas keletą pilnų eilių (pavienės sutrumpintos eilės tokio paties ilgio).

Pagrindinis dalykas, nuo kurio priklauso, kiek dailus bus mezginys - kaip išmegzti sutrumpintos eilės pabaigą/pradžią. Pagal tai skiriama keletas būdų, kuriuos ir norėčiau čia pristatyti. Šįkart klasifikacija kiek neįprasta - nuo sudėtingesnių būdų iki paprastesnių. Tokį išdėstymą pasirinkau dėl to, kad tai, kas galbūt atrodo paprasčiausia, iš tiesų reikalauja daugiau įgūdžių, mezginio "pajautimo", nei per didelio, nei per mažo siūlo įtempimo, o nuosekliai sekant sudėtingesnių būdų etapus galima išgauti puikų rezultatą ir be didesnės patirties.

Turinys

1. Sutrumpintos eilės su apmetimu
    - Dešinysis įsiuvas mezgant trikotažo raštu
    - Dešinysis įsiuvas mezgant atvirkščiojo trikotažo raštu
    - Kairysis įsiuvas mezgant trikotažo raštu
    - Kairysis įsiuvas mezgant atvirkščiojo trikotažo raštu
    - Abiejų įsiuvų formavimas, kai sutrumpintos eilės ilgėja
2. Sutrumpintos eilės su apmetimu iš akių tįsos
3. Siūlu apvejama kraštinė iš paliktųjų neišmezgamų akių
    - I būdas
    - II būdas
4. Paprasčiausios sutrumpintos eilės


1. SUTRUMPINTOS EILĖS SU APMETIMU


Dešinysis įsiuvas mezgant trikotažo raštu

Mezgama išvirkščioji eilė. Ant kairiojo virbalo paliekamas reikiamas nemegztų akių skaičius (pvz. 5):
Mezginys apsukamas ir gerosios pusės eilės pradžioje apmetama viena akis. Pirmoji akis nukeliama (arba išmezgama - tai kiek kitas, bet daugiau niekuo nesiskiriantis šio būdo variantas):
Mezgama geroji ir išvirkščiosios pusės eilė ne iki galo: nemezgamos pirmąkart paliktosios akys, apmestoji ir dar tam tikras skaičius akių (pvz. 5) paliekamas šįkart:


Mezginys apsukamas ir eilė vėl pradedama apmetimu, vėl pirmoji akis nukeliama (arba išmezgama):


Taip kartojama, kol liks norimas nemegztų akių skaičius:


Išvirkščiosios pusės eilė mezgama iki pirmojo apmetimo (taigi išmezgama ir prieš jį esanti akis, kuri buvo nukelta). Kiekviena apmestoji akis sumezgama su po jos einančia išvirkščiąja akimi. Kad apmetimo nesimatytų visiškai, prieš sumezgant jis yra sukryžiuojamas į kairę su po jo einančia išvirkščiąja akimi (apmestoji akis turi atsidurti viršuje):


Detalesnė akių sukryžiavimo schema:

Toliau mezgama tiesiai.
Geroji pusė
Išvirkščioji pusė

Dešinysis įsiuvas mezgant atvirkščiojo trikotažo raštu

Mezgama gerųjų akių eilė (išvirkščioji mezginio pusė). Ant kairiojo virbalo paliekamas reikiamas nemegztų akių skaičius (pvz. 5):


Mezginys apsukamas ir eilės pradžioje apmetama viena akis. Pirmoji akis nukeliama (arba išmezgama - tai kiek kitas, bet daugiau niekuo nesiskiriantis šio būdo variantas):


Išmezgama eilė iki galo. Išvirkščiųjų akių mezginio pusėje apmetimas ir nukeltoji akis atrodo taip:


Gerųjų akių pusėje taip:

Gerųjų akių eilėje apmestoji akis sumezgama su gretima po jos einančia gerąja akimi, prieš tai jas tarpusavyje sukryžiavus taip, kad apmestoji akis atsidurtų viršuje:

Detalesnė akių sukryžiavimo schema:

Toliau mezgama tiesiai.

Geroji pusė
Išvirkščioji pusė

Kairysis įsiuvas mezgant trikotažo raštu

Mezgama geroji eilė. Ant kairiojo virbalo paliekamas reikiamas nemegztų akių skaičius (pvz.5):


Mezginys apsukamas ir blogosios pusės eilės pradžioje apmetama viena akis. Pirmoji akis nukeliama (arba išmezgama - tai kiek kitas, bet daugiau niekuo nesiskiriantis šio būdo variantas):


Mezgama išvirkščioji ir gerosios pusės eilė ne iki galo: nemezgamos pirmąkart paliktosios akys, apmestoji ir dar tam tikras skaičius akių (pvz. 5) paliekamos šįkart:


Mezginys apsukamas ir eilė vėl pradedama apmetimu, vėl pirmoji akis nukeliama (arba išmezgama):


Taip kartojama, kol liks norimas nemegztų akių skaičius:


Gerosios pusės eilė mezgama iki pirmojo apmetimo (taigi išmezgama ir prieš jį esanti akis, kuri buvo nukelta). Kiekviena apmestoji akis sumezgama su po jos einančia gerąja akimi taip, kaip mezgama geroji akis.
Geroji pusė

Išvirkščioji pusė
Nesu tikra, ar tai kiek kitas būdas, ar gal net klaidelė, bet kai kuriuose šaltiniuose rašoma, kad formuojant ir kairįjį įsiuvą prieš sumezgant apmetimas turi būti kryžiuojamas – į dešinę, su gretima gerąja akimi (tuomet apmestoji akis neva turėtų atsidurti viršuje - sakyčiau gaunasi kaip tik atvirkščiai). Tai daroma taip. Nukeliamos dvi akys (apmestoji ir esanti po jos). Pastaroji perkeliama ant pagalbinio virbalo, apmestoji sugrąžinama ant kairiojo virbalo ir akis nuo pagalbinio virbalo sugrąžinama taip pat ant kairiojo. Tada abi akys sumezgamos dešinįjį virbalą į jas veriant iš dešinės į kairę.

Kairysis įsiuvas mezgant atvirkščiojo trikotažo raštu

Mezgama išvirkščiųjų akių eilė. Ant kairiojo virbalo paliekamas reikiamas nemegztų akių skaičius (pvz. 5):


Mezginys apsukamas ir eilės pradžioje apmetama viena akis. Pirmoji akis nukeliama (arba išmezgama - tai kiek kitas, bet daugiau niekuo nesiskiriantis šio būdo variantas):


Išmezgama eilė iki galo. Gerųjų akių pusėje apmetimas ir nukeltoji akis atrodo taip:


Išvirkščiųjų akių pusėje taip:


Išvirkščiųjų akių eilėje apmestoji akis sumezgama su gretima po jos einančia išvirkščiąja akimi: Eilė mezgama iki galo:

Geroji pusė

Išvirkščioji pusė
Abiejų įsiuvų formavimas, kai sutrumpintos eilės ilgėja

– Trikotažo raštu:


Akių kryžiavimas


– Atvirkščiojo trikotažo raštu:Akių kryžiavimas


2. SUTRUMPINTOS EILĖS SU APMETIMU IŠ AKIŲ TĮSOS


Šiam būdui patogu naudoti prisegamus akių žymeklius (mezgant be jų reikia kiek daugiau įgūdžių).

Dešinysis įsiuvas

Mezgama  išvirkščiųjų akių eilė paliekant tam tikrą skaičių neišmegztų akių. Ant mezgimo siūlo užsegamas žymeklis. Mezginys apsukamas. Pirmoji geroji akis laikant siūlą už mezginio nukeliama, o likusios išmezgamos iki eilės galo. Kartojama kaskart paliekant vis daugiau neišmegztų akių.


Išvirkščiosios pusės eilė mezgama iki pirmojo žymeklio imtinai, t.y. išmezgama ir ta akis, kuri buvo nukelta. Nuo kairiojo virbalo ant dešiniojo nukeliama dar viena akis. Kairiuoju virbalu iš apačios į viršų užkabinama akies tįsa, ant kurios yra žymeklis, ir nukeltoji akis sugrąžinama nuo dešiniojo virbalo ant kairiojo. Šios dvi akys sumezgamos išvirkščiuoju būdu. Tas pats kartojama ir ties visais kitais žymekliais.


Kairysis įsiuvas3. SIŪLU APVEJAMA KRAŠTINĖ IŠ PALIKTŲJŲ NEIŠMEZGAMŲ AKIŲ

I būdas


Toje vietoje, kur sutrumpintoji eilė jau turi baigtis, neapsukus mezginio siūlas perkeliamas priešais mezginį, nuo kairiojo virbalo ant dešiniojo neišmezgus perkeliama dar viena akis ir  siūlas sugrąžinamas už mezginio:


Nukeltoji akis perkeliama atgal ant kairiojo virbalo:


Mezginys apsukamas ir mezgamos visos ant kairiojo virbalo esančios akys.


Jei eilė megzta išvirkščiosiomis akimis, šis būdas taikomas analogiškai, tik nukeltoji akis siūlu bus apkabinama iš priešingos pusės.

Numezgus norimą sutrumpintų eilių skaičių toliau mezgama tiesiai.

II būdas


Toje vietoje, kur sutrumpintoji eilė jau turi baigtis, siūlą laikant už mezginio nukeliama dar viena geroji akis. Siūlas perkeliamas į mezginio priekį ir nukeltoji akis sugrąžinama ant kairiojo virbalo. Mezginys apsukamas, siūlas perkeliamas į mezginio priekį ir mezgama išvirkščiųjų akių eilė.

Numezgus norimą sutrumpintų eilių skaičių toliau mezgant gerųjų akių eilę dešiniuoju virbalu kabinama už akies apvijos iš apačios į viršų, virbalas veriamas į apvytąją akį ir šios dvi akys sumezgamos kartu.


Videopamokėlės:Dešinysis įsiuvas

Kairysis įsiuvas


4. PAPRASČIAUSIOS SUTRUMPINTOS EILĖSŠį būdą beveik būtų galima pavadinti būdo nebuvimu :) , tačiau būtent toks jis aprašytas senoje lietuviškoje knygoje, kurioje pateiktiems drabužių modeliams daugumai reikalingas mezgimas sutrumpintomis eilėmis.

Sutrumpintos eilės pradedamos megzti iš gerosios mezginio pusės. Sutrumpintojoje eilėje akys išmezgamos iki tos vietos, kur eilė turi pasibaigti (t.y. palikus tam tikrą skaičių akių ant kairiojo virbalo), mezginys apsukamas, pirmoji akis nukeliama, stipriai pritraukiamas siūlas ir mezgama iki galo eilės. Vėl apsukus darbą viskas kartojama, tik šįkart sutrumpintoji eilė mezgama ilgesnė (paliekant mažiau neišmegztų akių ant kairiojo virbalo).

1 komentaras:

Elena rašė...

Mieloji, labai labai ačiū už puikų aprašymą, piešinius ir nuotraukas. Mėginau sudėtingą kojinės kulno raštą ir niekaip nepavyko gražiai padaryti trumpųjų eilių. Jūsų aprašymas išgelbėjo mano kojines!